پیام online

هرگز نباید فراموش کرد که خواستن از جنس کوشیدن است و اراده ، گذرگاه عمل

/ 1 نظر / 5 بازدید
مجید

فوق العاده بود .من به این مطلب رای می دم