مغرور ، اما به اندازه

مغرور بودن خوب است !!!

اما ...

به اندازه اش

نه انقدر که : بیش از حد با دیگران صمیمی شوید و یا خودتان را دست کم گرفته و کوچک کنید

نه انقدر که : به خاطر طرز برخورد و رفتارتان دیگران تمایل به هم صحبتی و هم نشینی با شما نداشته باشند.

حد وسط را همیشه در نظر بگیرید .

چرا بعضی از افراد تا به مقام جایگاه و ثروتی می رسند و یا مدرکی را دریافت می کنند خودشان را گم می کنند و یا

مغرور می شوند ؟

مغرور بودن برای چه ؟؟؟

انسان باید در همه حال شخصیتی مثبت و ایده ال داشته باشد .

تا همه او را دوست بدارند .

با این کار هم رضایت دیگران و هم رضایت خداوند را جلب می کند

سپیده اسکندری

/ 2 نظر / 11 بازدید
جلال

اما به نظر من غرور به هیچ وجه خوب نیست و می تونستیم به جای این از کلمات بهتری برای رسوندن مفهوم استفاده کنیم

بنفشه

من هیچگاه غرور نداشتم به خاطر همین همیشه یه جایی بدجوری شکست خوردم [گریه]چه میشه کرد نمیتونم مغرور باشم[خنثی]