اینگونه زندگی کنیم:
ساده اما زیبا
مصمم اما بیخیال
متواضع اما سربلند
مهربان اما جدی
عاشق انا عاقل

/ 5 نظر / 8 بازدید
هستی

خیلی عالی میشه اگه اینجوری زندگی کنیم خصوصا مصمم اما بیخیالش وخیلی دوست دارم

صفورا

این گونهاست که به ارامش وموفقیت میرسیم .

صفورا

این گونه است که به ارامش وموفقیت میرسیم .

سما

ای کاش میتونستیم خودمونو قانع کنیم که میشه اینطوری هم زندگی کرد ماها عادت کردیم که خیلی زندگیو سخت بگیریم

فاطمه

ساده اما تأثیر گذار واقعا جالب بود