فراخوان بزرگ امید


امید را فرابخوانیم از قعر ِ چاه ِ نا امیدی !

امید آنجا ست، در دستهای ناامیدی... او را صدا بزنیم !

در تمام کوچه پس کوچه های قلبمان / ذهنمان / رویاهایمان / افکارمان / باورهایمان و....

تمام ِ خودمان !

* هم اکنون با نصب بزرگترین بیلبورد ها، اقدام به فراخوان بزرگ و گسترده امید میکنیم .

* فراخوان  بزرگ امید، از امروز آغاز می شود و تا همیشه ادامه دارد !

/ 3 نظر / 14 بازدید
مسعود ع ط

¸¸ . . . ¸,.,¸. . . . . ¸,’ ¸,. . ¸ `-,”~-~’,¸,.¹-~-._¸,.سلام . . . . ) . ‘”¨ . .):. .`-,;:.`,’;;‘¸,.¹¯¸¸,.- . . .,-’ , , , , ,-‘;:.. . .`-¸;:.`,’--~’`,¯-.,¸_, . . (. ,•¸,-~’¨|;;;::.. .. . “-,;:/,`,-~-~¬¯. . . . . . .¸,..,¸ . . . . .¸,.-~--.¸_ . . . ¨`” . . . .|;;;:::.. . .. . ¯¯`*¬~---~~¬¬”``~-,;:;;`”~--~”:;;::,-“’’``¯¨` . . . . . . . . . \;;;::… . … , .من به امید موفقیتم ..... ¨`-,;;:;;::;;::;:;:`¬~-.¸ '``````````````/;;;:;::… ,, ..:;, :… ,, .. :;,:;,. . ., ¸ . . . .`,;;:;:::;:;:;;-~”`¨ , . . . . . . . .|;;::;:... .:; .:;;¸ . . ,, ..:;,, .. :. . ..:’ .. . . |;;::;;:;:;;”-~¬~-.,¸.-~’ . . . . . . . . . \;;::.. . `` .:;;;, . . . ,, ..:;, :… ,, .. :. . . . ,’`”~-,;;:;:;;.¸.,~--“`¨ . . . . . .¸.-~¬”`,-‘;:. . ..:;;::... .. .. . .. ... ..:;;. . . . .,’ . . . .`”

گیلاس آبی

من که طالع بينی نمی دانم اما اميدوارم تمام حيوانات دست به دست هم دهند تا تقدير امسالت... بهتر از هميشه شود!!! "ميلاد تهرانی" ... شما را به خواندن آخرین پست وبلاگ گیلاس آبی در سال 88 دعوت می کنم.