نگاهی دیگر از ماورا

خیلی وقت ها لازم است که از نگاهی دیگر به قضایا بنگریم ، از زاویه ای جدید . نگاه ما باید نگاهی دیگر بشود و نگاهی دیگر نگاه ما . چندان مهم نیست که توانا باشید یا ناتوانا ، مهم این است که اگر حتی در زندگی هر روزه خود مشکلی رو به رویتان باشد ماورای آن را بنگرید.اگر هدف خود را معین کنید شما موفق خواهید بود .

www.iranfardin.blogfa.com

لطفا در نظر سنجی (‌کنار صفحه ) برای انتخاب بهترین مطلب شرکت فرمایید

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
mamad

parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com

mamad

parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com parvanee.blogfa.com