کلیدی به سوی آزادی و رهایی

عشق ، چیز با شکوهی است . اما ممکن است ، زمانی ، در صدد هرس کردن عشق در زندگی تان ، بوده و عشق را چیز شکننده ای تصور کرده باشید . ولی اگر مشتاق بخشندگی و پاک کردن روح باشید ، همه مشکلات به چیز هایی با شکوه تبدیل میشود و در آن صورت است که می فهمید عشق الهی میتواند شما را به سوی موهبتی بزرگ ، هدایت کند . بخشایش یعنی ، آزاد کردن و هر چیز مثبت را به جای منفی جایگزین کردن .

پاک کردن روح نیز ، خود، نوعی بخشایش است ، و همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند . همه فکر میکنند که وابستگی عاطفی یکی از بالا ترین جلوه های عشق است ، ولی این طور نیست . پاک کردن روح یکی از بالا ترین صورت های محبت است . هرگز آن چیزی که به خیر و صلاحتان باشد را از دست نمی دهید . هرگاه چنین اتفاقی افتاد ، پس بدانید که آن چیز به صلاحتان نیست و برایتان سودمند نیست . اگر چه در نظرتان بهترین بوده باشد . از این رو قدرت عشق الهی شما را از آن آزاد کرده است و با این عقیده ، شما میتوانید دست از آن بردارید .

آزاد کردن دیگران به معنای آزاد کردن خودتان است ، وقتی که شخص یا شرایط یا اوضاعی را که احساس میکنید شما را آزار میدهد رها کنید ، کلید را به سوی آزادی و رهایی می چرخانید

وقتی در کمال جرأت و شهامت چیزی را رها میکنی که شما را اسیر خود کرده است به جای فدا کردن خود ، در صدد توانا کردن خود ، برآیید . شما که نتوانسته بودید خود را اسیر سازید برای رهایی خود ، نیز ، توانایی دارید .

 به دیگران عشق بورزید ، اما عشق را اسیر نکنید . بگذارید در کنار با هم بودنتان فضای خالی ای نیز وجود داشته باشد . سعی کنید بگویید ، بشنوید و بخندید ولی هریک از شما تنها باشید . در کنار هم باشید ولی با فاصله

www.shamdaneshishei.persianblog.ir

 لطفا در نظر سنجی ( کنار صفحه ) برای انتخاب بهترین انتخاب هر شماره مشارکت فرمایید.

/ 1 نظر / 7 بازدید
سمانه

یکی از عاداتای بد ایرانیا اینه که فکر می کنیم عشق یعنی تملک و دخالت توی کار دیگران نشانه دوست داشتنه . اما عشق فراتر از این هاست و نام این کار فقط تعصبه