موفقیت online


+ آرام بخش ها آرام نمی کنند

 
آرام بخشها ، آرامت نمی کنند

تنها تو را به خواب می سپارند

به خوابی از بی خبری ،

به خوابی از فراموشی ِ دردهایی که

 قلبت را سنگین کرده اند و زخمی .

آرام بخشها ، آرامت نمی کنند

تنها فریبت می دهند

که احساس کنی آرام شده ای ،

اما از خواب ِ غفلت که بیدار می شوی

کسالت و خمودگی ِ شدیدی دوباره تو را وسوسه می کند

که آرامبخشی دیگر را برای شبی دیگر ، کنار بگذاری

و این چنین خود را برای خوابی دیگر از بی خبری و فراموشی

آماده می کنی .

آرام بخشها ، آرامت نمی کنند

تنها ، چشمانت را به روی حقیقت می بندند

حقیقتی که همیشه تلخ است

و دیر یا زود باید پذیرای آن باشی .

آرام بخشها ، آرامت نمی کنند !

نخواب ! بیدار باش

و در مقابل ِ حقیقت بایست !

بپذیر آنچه را که قابل ِ تغییر نیست

هر چند که سخت باشد

هر چند که تلخ باشد

و تغییر بده آنچه را که در توان ِ توست !

www.banooyebarfi.blogfa.com

نویسنده : موفقیت online ; ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱٢ آبان ۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک